Datum slovy

Tento doplněk umožňuje převod datumů na slova, které ve vybraném textu rozpozná a převede. Ignoruje neplatné znaky a akceptuje tečky, čárky i mezery.

DATUM SLOVY převádí libovolné datum (verze zdarma převádí pouze aktuální měsíc a rok).

Program umožňuje nastavit několik parametrů, které ovlivňují formát výsledku:

  1. mezery
  2. závorky
  3. rok
  4. měsíc
  5. den

Příklady:
2.1.2012 = (slovy: dne druhého měsíce října roku dva tisíce dvanáct)
10. října 12 = desátéhoříjnadvatisícedvanáct