ČÍSLA SLOVY

Základní myšlenkou při tvorbě software ČÍSLA SLOVY byla vůle vytvořit soubor doplňků kancelářského balíku MS Office, který by umožnil ušetřit čas při psaní čísel s nutnostní jejich duplicitního zápisu textem. Zejména pro kanceláře, kde je na denním pořádku psaní smluv či jiných právních dokumentů, je produkt ČÍSLA SLOVY výtečným pomocníkem.

Tento soubor doplňků umožňuje převod číslem psaných částek, datumů či zlomků na text. Podporuje převod nejběžnějších měn, umožňuje automaticky vložit převedený text do závorek s prefixem „slovy:" a další možnosti nastavení. Všechny tři doplňky správně skloňují, dodržují konvence používané při psaní funkcí a jsou digitálně podepsány, čímž nesnižují obranyschopnost MS Office proti makrovirům.


Verze pro MS Word

V programu MS Word doplněk přidá novou záložku "Čísla slovy", přes kterou je následně ovládán.
Pro uživatele je to velice komfortní řešení: Nemusí nikde nic hledat a doplněk je ihned po ruce.
Program detekuje částku/datum/zlomek ve vybraném textu a vkládá textový zápis na vybranou pozici kurzorem. V případě doplňku Částka slovy detekuje v zadaném textu i měnu a rozpoznává a akceptuje různé oddělovače řádů (mezery, tečky, čárky).


Verze pro MS Excel

Po instalaci jsou doplňky Částka slovy, Datum slovy a Zlomek slovy přidány jako další funkce do textových funkcí aplikace MS Excel. Jejich použití je pak stejné, jako použití obvyklých funkcí jako jsou např. SUMA, PRŮMĚR, apod. Syntaxe: =CastkaSlovy(částka;měna;mezery;závorky)


Verze samostatný program

Pro uživatele, kteří nepracují s produkty MS Office máme samostatně fungující program Částka Slovy. Tato verze pracuje se schránkou MS Windows, čímž je zajištěn snadný přenos textu do dokumentů. Tlačítko "Kopírovat" zkopíruje text do schránky, tlačítko "Vložit" pak vkládá obsah schránky do vstupního číselného pole.


Produkt vytvořila společnost Austro-Bohemia, s.r.o.